HR Scan

Ik kijk naar hoe jij HR (alles dat met personeel te maken heeft) hebt geregeld en je krijgt advies over welke zaken meteen moeten worden aangepakt, wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Denk aan:

– arbeidsvoorwaarden en contracten

– personeelsadministratie

– werving en selectie van nieuwe medewerkers

Рcommunicatie met medewerkers 

Рontwikkeling van medewerkers 

– ziekteverzuim en arbo

Daarna kan je deze acties zelf verder oppakken of PARREN HR kan een aantal werkzaamheden uit handen nemen.