Waarom je met argumenten de oorlog niet wint!

Vraag jij ook wel eens af waarom sommige gesprekken absoluut niet lopen of roep je weleens: “Waarom luistert niemand naar mij?” Deze zomer heb ik, naast Otmars zonen van de geweldige Peter Buwalda het boek Impact, de kracht van onzichtbare invloed gelezen.

Impact is een boek van de Nederlandse onderzoekers Harrie van den Berg en Genieke Hertoghs en gaat over hoe je doeltreffend kan communiceren. In eerste instantie denk je dan aan zakelijke gesprekken, maar communiceren doe je natuurlijk niet alleen op je werk, veel tips uit het boek zijn ook bruikbaar in je privéleven.

De bottomline van het boek is dat het denken en handelen van mensen grotendeels (is onderzocht: voor 98%!) onbewust plaatsvindt. Dit verklaart waarom mensen zo slecht vatbaar zijn voor argumenten en logica. Argumenten en logica spreken je ratio aan, maar jouw innerlijke besluitvorming komt vanuit je onbewuste en niet vanuit je ratio.

Als je dit eenmaal weet (en in het boek wordt uitgebreid de theorie hieromheen beschreven voor de liefhebbers) kan je aan de slag met de praktische tips voor het voeren van effectieve gesprekken. Ik noem er hier een aantal die mij aanspraken:

  • Ga in gesprekken altijd uit van gelijkwaardigheid; neem geen ondergeschikte of dominante positie in ten opzichte van de ander (lijkt makkelijk, maar denk eens aan een gesprek met je kind of een sollicitatiegesprek bij een werkgever waar je heeeel graag wil werken…)
  • Mensen zijn gevoelig voor rollen; breng jouw mening in de vorm van een voorstel. Zonder argumenten; de ander kan nee zeggen. Als het voorstel past bij jouw rol is de kans groot dat het wordt aangenomen. Het ego van de ander beredeneert zelf waarom het goed, aannemelijk of wenselijk is.
  • Stel regievragen. Open vragen; wie, waar, wat, hoe etc.,Vooral nuttig in het begin van het gesprek; verken de belevingswereld van de ander en zijn situatie met regievragen. Het effect is dat jouw gesprekspartner jou ziet als de gespreksleider, het brengt sympathie en geeft impact. Regievragen laten de ander denken over het onderwerp.
  • Apelleer aan iemands nieuwsgierigheid, gebruik een trigger: “Dit verwacht je nooit, maar….” De trigger moet kort zijn en als het goed is merk je dat de ander zijn aandacht volledig op jou richt.
  • Gebruik het spotlight-effect, zet de ander in de spotlight door een positieve proces-opmerking te plaatsen (“Wat ben je rustig, goed hoor!”). Of benoem jouw eigen gevoelens (“ik merk dat ik geïrriteerd raak van….”). Dit laatste werkt als een zwaailicht; het gewone verkeer moet aan de kant, pas als de ambulance voorbij is vervolgt ieder weer zijn weg.

In het boek staat nog meer interessants; onder andere over nudging, de niveaus waarop je impact kan hebben en over push- en pulltechnieken. Er staan ook uitgewerkte voorbeeldsituaties in bijvoorbeeld hoe je een lastig werkoverleg of vergadering naar je toe kan trekken. Kortom een aanrader voor iedereen die effectievere gesprekken wil voeren én geïnteresseerd is in de psychologie daarachter!

6 Tips om medewerkers aan jouw bedrijf te binden!

Wist je dat het aannemen van een nieuwe medewerker van A tot Z gemiddeld € 4000,- kost? Dat blijkt uit onderzoek van intelligence Group, een gerenommeerd onderzoeksbureau gespecialiseerd in  arbeidsmarktcommunicatie.

Daarom MOET je zorgen dat je jouw goede medewerkers behoudt; dat zij zich voor langere tijd aan je bedrijf verbinden zodat je niet steeds nieuwe mensen hoeft aan te nemen. Hoe? Natuurlijk bied je ze een marktconform salaris. Maar daar ben je er niet mee. Doe je voordeel met de volgende tips!

Tip 1: Autonomie Mensen werken beter en zijn meer tevreden als ze zelf kunnen bepalen wanneer en hoe ze hun werkzaamheden uitvoeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit de grootste bijdrage levert aan medewerkerstevredenheid. Kijk in hoeverre je jouw medewerkers – binnen door jou bepaalde kaders – meer zeggenschap over hun eigen werk kan geven.

Tip 2: Communiceer! Als er belangrijke organisatieveranderingen aankomen of het beleid gaat veranderen horen medewerkers dit vaak pas als alles al definitief is. Leidinggevenden denken dat het onrust geeft als zij al mededelingen doen als de uitkomst of impact van de verandering nog niet definitief is, maar zo werkt het niet. Medewerkers willen graag vanaf het begin in de verandering worden meegenomen en waarderen het juist als ze zien dat ook het management fouten kan maken of zaken kan bijstellen. En wie weet hebben ze nog wel een goed idee voor je!

Tip 3: Ontwikkel jouw medewerkers Zorg dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en inzetbaar blijven. Dat kan met vakgerichte trainingen maar ook door bijvoorbeeld oudere/ervaren medewerkers coach te laten zijn van nieuwe medewerkers. Zij waarderen dit en als werkgever ben je verzekerd van kennis van de laatste ontwikkelingen.

Tip 4: Weet wat er speelt op de werkvloer Zorg dat je als werkgever weet wat er speelt; lunch bijvoorbeeld samen met je werknemers of spreek informeel met ze bij de koffie-automaat. Als dit vanwege locatie of werkzaamheden lastig is, organiseer dan met enige regelmaat een bijeenkomst waarbij het reilen en zeilen in de organisatie een van de onderwerpen is.

Tip 5: Vier je successen Besteed aandacht aan wat goed gaat in jouw organisatie, ook als het kleinere zaken zijn. Vaak ligt de aandacht op de verbeterpunten of dingen die niet goed lopen en natuurlijk probeer je die te veranderen en ervan te leren. Gevaar is echter dat alle aandacht daarna toe gaat en je vergeet wat er allemaal wel goed gaat.

Tip 6: Lever maatwerk als jij denkt dat het nodig/gerechtvaardigd is Soms weigeren werkgevers voor een medewerker iets te regelen dat buiten de arbeidsvoorwaarden om gaat, omdat ze bang zijn dat collega’s er dan ook op zullen beroepen. Maar sommige situaties zijn zo specifiek of bijzonder dat er niets mis mee is om dit (bij uitzondering) wel doen. Een voorbeeld hiervan is een werkgever die een medewerker extra vrije dagen gaf omdat diens partner was overleden.

bulletin-board-3233653_1920

Waarom je als drukke ondernemer toch af en toe in je papieren moet duiken!

Opzij, opzij, opzij…..

Zit jij op maandagmorgen in je auto, en krijg je al meteen 3 telefoontjes waar je allemaal iets mee moet? En zit je eenmaal op je kantoor met een bak koffie in de stress omdat de planning nu al in de soep loopt? Staan er teveel zaken in je agenda die met interne ‘brandjes’ te maken hebben in plaats van met klanten? Vraag je je af wat te doen met medewerker Hans die voor de zoveelste keer op maandag ziek is?

See you in court

Dus je hebt het al zo ontzettend druk en dan ga ik je ook nog vertellen dat je nog iets extra’s moet doen?? JA! Maak een paar uur tijd en ga na hoe het staat met jouw contracten en arbeidsvoorwaarden,  het kan je namelijk een hoop geld en tijd besparen! 

Hoezo? Als je je zaken niet goed op orde hebt kan je voor vervelende financiële verrassingen komen te staan. Zoals Guus de vloerenboer*. Omdat hij de afspraken met een medewerker over het uitbetalen van overuren niet goed had vastgelegd, én zijn arbeidsvoorwaarden ongunstig afweken van de  cao verloor hij de rechtszaak die één van zijn ex-medewerkers daarover tegen hem aanspande. Heel zuur en duur…

Hoe voorkom je dit en krijg je meer overzicht?

  • Leg afspraken die je maakt altijd schriftelijk vast
  • Laat de medewerker tekenen voor ontvangst
  • Valt jouw bedrijf onder een cao, houd dan in de gaten wanneer deze cao wijzigt en pas jouw arbeidsvoorwaarden daarop aan.
  • Kijk in de cao naar bepalingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsduur, deze worden vaak gewijzigd.
  • Zorg dat in jouw arbeidsovereenkomsten geen bepalingen staan die niemand begrijpt (dit komt vaker voor dan je denkt!) en dat er geen zaken in staan die niet in lijn zijn met de cao.

Ook wet- en regelgeving die betrekking heeft op werknemers verandert vaak. Belangrijke wetten als het om personeel gaat zijn de Wet Arbeid en Zorg (regelt onder ander het recht op zorgverlof en ouderschapsverlof), de Wet Werk en Zekerheid (over onder andere het aannemen en ontslaan van personeel); deze wordt per 1 januari vervangen door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de Arbowet (die gaat over arbeidsomstandigheden). Informatie hierover kan je vinden op websites zoals rijksoverheid.nl, ondernemenmetpersoneel.nl en mkb.nl. Nog vragen of geen tijd om zelf al deze sites door te struinen? Neem gerust (vrijblijvend) contact op!

*Naam is gefingeerd